Bouw van het hoofdspoor in industriegebied 

Op deze foto is het spoor op de brug te zien. De onderkant van de foto sluit aan op de vorige pagina.
Na de brug liggen direct twee wissels om naar de hoogoven of om naar het rangeerterrein te gaan. Na deze wissels ligt er een bocht en gaat het hoofdspoor schuin over de tafel.
Halverwege dit spoor ligt een wissel waarmee met rangeerterrein van de andere kant benaderd kan worden. Hierna begint de bocht naar het station.
Dit is de bocht voor het station. Hier liggen een aantal wissels om van spoor te wisselen. De meest onderste wissel gaat gebruikt worden om naar de hoogoven te kunnen gaan.

 

Naast deze hoofdbaan, ligt het emplacement. Hierop komen een loods, onderzoeksuil, rakelinstallatie, bezandingsinstallatie en de kraan voor de kolen. Ik heb eerst een gat in de tafel gemaakt voor de onderzoekskuil, Daarna heb ik van styreen een onderzoekskuil gemaakt. De bezandingsinstallatie is een bouwpakket van Kibri en de rakelinstallatie is een bouwpakket van Faller. De kraan heb ik zelf gebouwd. De loods komt in de hoek. Deze is zelf gebouwd. De kraan en de locloods zijn te lezen bij "zelfbouw".
Hier is het emplacement uit een andere hoek te zien.
Tegenover het emplacement ligt het hoogoven terrein. Hiervoor heb ik een gat ter grootte van de plank waar de hoogoven op staat in de tafel gezaagd. Daar heb ik kleine randjes onder gemaakt. Hierdoor ligt de plank waar de hoogoven op staat gelijk met de rest van de tafel. Omdat de hoogoven nog niet klaar is, moest de rails worden onderbroken, zodat hij er altijd uitgehaald kan worden.
Hier is het hoogoven terrein van de andere kant te zien. Er gaat een spoor voorlangs, een spoor onder de giet plaatsen door en twee sporen komen uit in de hal. Deze sporen lopen dood aan het einde van de eerste hal van de hoogoven. De hoogoven ben ik zelf aan het maken. Dit is te lezen bij "zelfbouw".