Torpedowagen

Deze wagen is van Trix en heeft artikelnummer 24018. In totaal heeft deze wagen 18 assen, verdeeld over 4 draaistellen. Van elk draaistel zijn de twee uiterste assen vast gemonteerd en de assen ertussen geveerd opgehangen. Hierdoor kan de wagen ondanks zijn lengte, goed door de bochten tot een radius van 360 mm. Het model weegt ongeveer 650 gram. Hierdoor kan deze wagen niet door de kleinste locomotieven getrokken worden. Ondanks zijn grootte zijn er veel details aangebracht zoals de kappen over de vier binnenste assen.

Het grote voorbeeld

Deze wagens worden gebruikt om vloeibaar ijzer te vervoeren, tussen de hoogoven en de staalkonverter. In de hoogoven wordt het erts omgezet in ijzer en wordt in de torpedowagen gedaan. Deze wordt naar de staalkonverter gereden om van het ijzer staal te maken. Deze wagens worden meestal alleen gebruikt als de staalkonverter redelijk ver weg is van de hoogoven. Als het wel dichtbij is, worden er ruwijzerwagens gebruikt. De torpedo zelf is van binnen bedekt met vuurvaste stenen. Deze zorgen ervoor dat de wand niet doorsmelt en dat het vloeibare ijzer heet genoeg blijft. Het moet hierna namelijk weer eruit geschonken worden. Dit type torpedowagen heeft een totaalgewicht (inclusief lading) van 360 ton. Vaak wordt een trein van 4 van deze wagens gevormd. Om het toegestane gewicht op bruggen niet te overschrijden, worden tussen deze wagens lichte wagens gehangen.